ליווי עסקיעפרה ומרדכי מלכא רואי חשבון
 
עפרה ומרדכי מלכא רואי חשבון  > קישורים שימושיים > רשויות המס
רשויות המס

                    מפת פריסת יחידות - רשות המיסים בישראל

מס הכנסה

אישור על ניכוי מס במקור 

איתור מוסדות ציבור לעיניין תרומות 

דוח מ"ה שנתי-מקוון 

דיווח מקדמות מס הכנסה 

תאום מס שכירים 

 
     
     

 

מס ערך מוסף

 

דיווח דוחות מע"מ הצהרת עוסק פטור פרטי עוסק מורשה
     

 

ביטוח לאומי

 

אתר תשלומים    
     

 

מקרקעין 

 

סימולטור מס רכישה  סימולטור מס שבח  
     

 

רשם העמותות

 

אגרת רישום עמותה

צפייה בפרטי עמותות דין וחשבון מילולי לעמותה
פרוטוקול אסיפה כללית חמשת מקבלי השכר הגבוה  
     

 

רשם החברות  

 

נסח חברה תשלום אגרה שנתית  
     
 
 
pic
פס
 

שרותי הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות לעצמאים וחברות

ניהול ספרים לעצמאים

ייעוץ שוטף
ייצוג מול רשיות המס

הפקת דוחות ביניים על פי דרישה

הכנת משכורות וייעוץ בתחום השכר

ניתוחים נוספים על פי דרישה ו/או
על בסיס הנתונים קיים

להמשך.....

שרותי חשבות

שירותי חשבות לעצמאים,
עמותות וחברות

הכנת דוחות חודשיים, רבעוניים
ושנתיים

הפקת דוחות ביניים על פי דרישה

הכנת תלושי שכר וייעוץ בתחום
השכר

ניתוחים נוספים על פי דרישה ו/או
על בסיס הנתונים קיים

להמשך.....

חשבונאות וביקורת

ביקורת דוחות כספיים

סקירת דוחות כספיים רבעניים

סיוע ועריכת דוחות כספיים לחברות
פרטיות,חברות ציבוריות ומלכרים
בהתאם לכללי התקינה החשבונאית

בדיקת נאותות חשבונאית
DUE DILIGENCE
לחברות בארץ ובעולם

מתן חוות דעת מקצועית ללקוחות

להמשך.....

שרותי מס

ייצוג בפני רשויות המס השונות

תכנון מס וייעוץ מעשי בתחומי
המס השונים

תכנון מבנה אחזקות והקעות
בארץ ובחו"ל

ייעוץ שוטף, לרבות הכנת חוות
דעת מקצועית

תכנון פיננסי

להמשך.....

 

האומן 24, ירושלים  מלכא רואי חשבון  כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 10104 ירושלים 91100  מלכא רואי חשבון  טלפון: 6483112 / 02-6784842  מלכא רואי חשבון   פקס: 02-6781451

בניית אתרים דיגידם  בניית אתרים בירושלים