ליווי עסקיעפרה ומרדכי מלכא רואי חשבון
 
עפרה ומרדכי מלכא רואי חשבון  > שירותים > חשבונאות וביקורת
חשבונאות וביקורת

משרד רואה חשבון מרדכי מלכא מספק שרותי חשבונאות וביקורת דוחות כספיים למגוון תאגידים פרטיים וציבוריים ויחידים. הטיפול כולל ביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ובהתאם לדרישות החוק השונות של רשויות החוק בישראל ובכלל. ועריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני חשבונאות מקובלים בישראל ותקנים בינלאומיים (IFRS) , טיפול בעיניניים שוטפים וייצוג מול רשויות המס השונות. בנוסף לשרותי החשבונאות משרדנו מספק יעוץ וליווי עסקי שוטף.


השירותים הניתנים ע"י הפירמה הם:

 • ביקורת דוחות כספיים שנתיים ומאוחדים במידת הצורך בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ופרסומי הרשות לניירות ערך.
 • סקירת דוחות כספיים רבעוניים בהתאם לתקן סקירה 1 ופרסומי הרשות לניירות ערך.
 • עריכת דוחות שנתיים ומאוחדים בהתאם לתקני חשבונאות מקובלים בישראל ותקנים בינלאומיים (IFRS).
 • בדיקת נאותות חשבונאית (DUE DILIGENCE) לחברות.
 • עריכת דוח התאמה לצרכי מס הכנסה.
 • עריכת דוח סולו.
 • הגשת דוחות חודשיים לרשויות המס השונות.
 • טיפול שוטף ויעוץ מקצועי בענייני מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכו'.
 • ייצוג בדיונים מול רשויות המס השונות, מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד.
 • ליווי עסקי שוטף.
 • מתן חוות דעת מקצועית לחברות ויחידים.
 • יעוץ משפטי בענייני מיסים.
 • שרותי שכר.
 • ועוד....
 
 
pic
פס
 

שרותי הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות לעצמאים וחברות

ניהול ספרים לעצמאים

ייעוץ שוטף
ייצוג מול רשיות המס

הפקת דוחות ביניים על פי דרישה

הכנת משכורות וייעוץ בתחום השכר

ניתוחים נוספים על פי דרישה ו/או
על בסיס הנתונים קיים

להמשך.....

שרותי חשבות

שירותי חשבות לעצמאים,
עמותות וחברות

הכנת דוחות חודשיים, רבעוניים
ושנתיים

הפקת דוחות ביניים על פי דרישה

הכנת תלושי שכר וייעוץ בתחום
השכר

ניתוחים נוספים על פי דרישה ו/או
על בסיס הנתונים קיים

להמשך.....

חשבונאות וביקורת

ביקורת דוחות כספיים

סקירת דוחות כספיים רבעניים

סיוע ועריכת דוחות כספיים לחברות
פרטיות,חברות ציבוריות ומלכרים
בהתאם לכללי התקינה החשבונאית

בדיקת נאותות חשבונאית
DUE DILIGENCE
לחברות בארץ ובעולם

מתן חוות דעת מקצועית ללקוחות

להמשך.....

שרותי מס

ייצוג בפני רשויות המס השונות

תכנון מס וייעוץ מעשי בתחומי
המס השונים

תכנון מבנה אחזקות והקעות
בארץ ובחו"ל

ייעוץ שוטף, לרבות הכנת חוות
דעת מקצועית

תכנון פיננסי

להמשך.....

 

האומן 24, ירושלים  מלכא רואי חשבון  כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 10104 ירושלים 91100  מלכא רואי חשבון  טלפון: 6483112 / 02-6784842  מלכא רואי חשבון   פקס: 02-6781451

בניית אתרים דיגידם  בניית אתרים בירושלים