ליווי עסקיעפרה ומרדכי מלכא רואי חשבון
 
עפרה ומרדכי מלכא רואי חשבון  > שירותים > ביקורת עמותות
ביקורת עמותות

משרד רואה חשבון מרדכי מלכא מספק שרותי חשבונאות וביקורת דוחות כספיים למגוון עמותות פרטיים ומלכרי"ם. הטיפול כולל ביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ובהתאם לדרישות החוק השונות של רשויות החוק בישראל ובכלל. ועריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני חשבונאות מקובלים בישראל ותקנים בינלאומיים (IFRS) , טיפול בעיניניים שוטפים וייצוג מול רשויות המס השונות. בנוסף לשרותי החשבונאות משרדנו מספק יעוץ וליווי עסקי שוטף.

השירותים הניתנים ע"י הפירמה הם:

 • ביקורת דוחות כספיים שנתיים בהתם לתקני ביקורת מקובלים בישראל וחוק העמותות.
 • סקירת דוחות כספיים רבעוניים בהתאם לתקן סקירה 1 וחוק העמותות.
 • עריכת דוחות שנתיים בהתאם לתקני חשבונאות מקובלים בישראל וחוק העמותות
 • טיפול שוטף ויעוץ מקצועי בענייני רשם העמותות ,מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביקורת ניכויים  וכו'.
 • הגשת דוחות חודשיים לרשויות המס השונות.
 • יעוץ שוטף לעמותות בנושא עמידה בדרישות חוק העמותות.
 • ייעוץ בהכנת תקציבים מעקב ובקרה תקציבית.
 • סיוע ויעוץ בהגשת בקשות תמיכה.
 • ביצוע ביקורת עומק מטעם החשב הכללי.
 • מתן חוות דעת מקצועית לעמותות.
 • יעוץ משפטי בענייני מיסים.
 • שירותי שכר.
 • ועוד....
 
 
pic
פס
 

שרותי הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות לעצמאים וחברות

ניהול ספרים לעצמאים

ייעוץ שוטף
ייצוג מול רשיות המס

הפקת דוחות ביניים על פי דרישה

הכנת משכורות וייעוץ בתחום השכר

ניתוחים נוספים על פי דרישה ו/או
על בסיס הנתונים קיים

להמשך.....

שרותי חשבות

שירותי חשבות לעצמאים,
עמותות וחברות

הכנת דוחות חודשיים, רבעוניים
ושנתיים

הפקת דוחות ביניים על פי דרישה

הכנת תלושי שכר וייעוץ בתחום
השכר

ניתוחים נוספים על פי דרישה ו/או
על בסיס הנתונים קיים

להמשך.....

חשבונאות וביקורת

ביקורת דוחות כספיים

סקירת דוחות כספיים רבעניים

סיוע ועריכת דוחות כספיים לחברות
פרטיות,חברות ציבוריות ומלכרים
בהתאם לכללי התקינה החשבונאית

בדיקת נאותות חשבונאית
DUE DILIGENCE
לחברות בארץ ובעולם

מתן חוות דעת מקצועית ללקוחות

להמשך.....

שרותי מס

ייצוג בפני רשויות המס השונות

תכנון מס וייעוץ מעשי בתחומי
המס השונים

תכנון מבנה אחזקות והקעות
בארץ ובחו"ל

ייעוץ שוטף, לרבות הכנת חוות
דעת מקצועית

תכנון פיננסי

להמשך.....

 

האומן 24, ירושלים  מלכא רואי חשבון  כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 10104 ירושלים 91100  מלכא רואי חשבון  טלפון: 6483112 / 02-6784842  מלכא רואי חשבון   פקס: 02-6781451

בניית אתרים דיגידם  בניית אתרים בירושלים